Presidio Packs CSR-arbete

Målet med Presidio Pack är att även kunna hjälpa kvinnor med sina basala behov där de har det som allra svårast. 

Hjälp fler kvinnor

Parallellt med att Presidio Pack strävar efter att mensskydd ska vara gratis på toaletter på jobbet och i skolan och underlätta svenska kvinnors vardag oavsett dag i månaden, har vi även valt att engagera oss i frågan i en helt annan del av världen där många flickor och kvinnor knappt vet vad ett riktigt mensskydd är, nämligen i Kongo Kinshasa.

I Kongo Kinshasa är behovet av både fungerande mensskydds-produkter och av utbildning kring hygien i samband med menstruationen, till närmaste omättligt. 76,6 % av befolkningen lever under fattigdomsstrecket och situationen för kvinnorna är speciellt svår då de ständigt och på olika sätt är utsatta och drabbas av våld.

Att få finnas med och hjälpa de som har det allra svårast känns oerhört viktigt och vi är stolta över att ha upprättat ett samarbete med Equmeniakyrkans välrenommerade hjälpverksamhet i Kongo Kinshasa.

 

I november 2021 gör vi en betydande donation av skydd genom vårt moderbolag NAN Safety till tre olika sjukhus i landet och vårt mål är att fortsätta hjälpa i Kongo Kinshasa genom att donera en del av våra mensskydd vidare till de behövande.

 

Genom att välja oss som leverantör möjliggörs också vårt arbete för kvinnorna i Kongo Kinshasa. Tack!